Faculty of TechnologyMechatronics Engineering

Mechatronics Engineering

Bölüm Tanıtımı

 

Detaylı bilgi için broşörümüzü inceleyebilirsiniz.

Kazanılan Derece: Mekatronik Mühendisliği

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili : Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.   

Kontenjan Bilgisi :

Program Adı Kontenjan Puan Türü Süre (Yıl) Taban Puanlar
2010 2011 2012
Mekatronik Mühendisliği 23 MF-4 4 487.588 481.763 447.65211
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 34 MF-4 5 419.677 369.147 462.73390

 
Mezuniyet Kazanımları :
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği'nden mezun olan bir öğrenci,
  1. Problemleri tanımlayabilme ve çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilme,
  2. Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanabilme,
  3. Kendi alanında, disiplinlerarası ve çok disiplinli ortamlarda çalışabilme,
  4. Çok disiplinli takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkın olabilme,
  5. Akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde karmaşık ürün tasarımını gerçekleştirebişme,
  6. Üretim teknolojilerini geliştirebilme,
  7. Üretim süreçlerinin gözlemlenmesini, modellenmesini ve kontrolünü yapabilme,
  8. Sistemler arası ilişkileri kurar ve sistemlerin işletiminin tasarıma uygun olup olmadığını denetleme

kazanımlarını elde eder.