Faculty of TechnologyMechatronics Engineering

Mechatronics Engineering

Staj

2015 / 2016 Yaz Dönemi MRM300/MRM400 Stajlarının Akış Diyagramı için tıklayınız.

Staj Kabul Aşamaları:

1. Mekatronik Mühendisliği Yaz Stajı Yönetmeliği ve Kılavuzu okunmalıdır.

2. EK-1'in çıktısı alınıp Bölüm Başkanı'na imzalatılıp, staj yapılacak şirkete götürülmelidir.

3. EK-1 belgesi şirket tarafından imzalanmalıdır.

4. İmzalanmış EK-1 ile birlikte EK-2, EK-3, EK-4 ve EK-5 Araş.Gör. Mehmet Fatih Çelebi'ye (G202A, dahili:674) getirilmelidir.  

  • EK-4 Bölüm Başkanı'na imzalatılmalıdır.
  • EK-5 renkli kağıda arkalı önlü basılmalıdır.
  • İmzalanmış EK-4 ve EK-5 belgeleri şirkete kapalı bir zarf ile götürülecektir. Onun için bir zarf getirilmelidir.

Staj bitiminde bölüme teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. EK-5 belgesi staj yaptığınız şirketteki sorumlu mühendis tarafından doldurup bir zarfa konulacaktır. Zarfın üzerine paraf atılmalıdır.
  2. Her gün için ayrı bir sayfada olacak şekilde staj günlüğü tutulacaktır.
  3. Staj raporu Staj Kılavuzu'nun EK-6(MRM300) ve EK-7(MRM400) belgerinde belirtilen bilgileri içermelidir.
  4. Stajlarınız EK-8'de belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. 

ÖNEMLİ: Belgeleri istenilen şekilde olmayan stajlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Toplamda 18 iş gününden az staj yapacak öğrencilerin iş yerleri ile görüşüp en az 18, en çok 36 iş gününe tamamlamaları gerekmektedir.

 

Bütün Belgeler:

STAJ AKIŞ DİYAGRAMI

[ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI ]

[EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI]

[EK-3  STAJ DİLEKÇESİ]

[EK-4  STAJ RESMİ YAZISI]

[EK-5  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU] (arkalı-önlü renkli çıktı ve zarf ile ek4 ile birlikte getirilecek)

[ EK-6: ÖRNEK STAJ RAPORU (MRM 300) ]

[ EK-7: ÖRNEK STAJ RAPORU (MRM 400) ]

[ EK-8: STAJ RAPORU KONTROLÜ ]

 

Staj ile ilgili sorularınız için Araş.Gör. Mehmet Fatih Çelebi ile iletişime geçebilirsiniz.