Staj

Staj başvuru ve onay aşamalarıyla ilgili güncel bilgilere fakülte internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Ücretli staj yapan öğrencilerin çalıştıkları firma işsizlik fonundan yararlanmak istiyorsa, buradaki (tıklayınız) formun doldurulması zorunludur.

Staj Kabul Aşamaları:

1. Mekatronik Mühendisliği Yaz Stajı Yönetmeliği okunmalıdır.

2. Staj yapılacak firmada mekatronik veya ilgili alanlardan mezun en az bir mühendis (veya teknik öğretmen) çalışıyor olması gerekmektedir. (*)

3. EK-1'in çıktısı alınıp Arş.Gör. Mehmet Fatih Çelebi'ye (G201 Elektromekanik Sistemler Laboratuvarı) imzalatılıp, staj yapılacak şirkete götürülmelidir.

4. Bölüm tarafından imzalanan EK-1 belgesi şirket tarafından imzalanmalıdır.

5. İmzalanmış EK-1 ile birlikte EK-2, EK-3, EK-4 ve EK-5 Arş.Gör. Mehmet Fatih Çelebi'ye getirilmelidir.  

  • EK-4 Arş.Gör. Mehmet Fatih Çelebi'ye imzalatılmalıdır.
  • EK-5 renkli kağıda arkalı önlü basılmalıdır.
  • İmzalanmış EK-4 ve EK-5 belgeleri şirkete kapalı bir zarf ile götürülecektir. Bunun için bir zarf getirilmelidir.

Staj bitiminde bölüme teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. EK-5 belgesi staj yaptığınız şirketteki sizden sorumlu mühendis tarafından doldurup kapalı zarfa konulacaktır. Zarfın kulaklarına paraf atılmalıdır.
  2. Her gün için ayrı bir sayfada olacak şekilde staj günlüğü tutulacaktır. Rapor sayfa sayısı staj yapılan gün sayısından az olamaz.
  3. Staj raporu Staj Kılavuzu'nun EK-6(MRM3000) ve EK-7(MRM4000) belgerinde belirtilen bilgileri içermelidir.
  4. Stajlarınız EK-8'de belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir.


Bütün evraklar iki kopya olarak teslim edilmelidir (Belgenin aslı ve fotokopisi şeklinde olabilir.).


İSTEĞE BAĞLI STAJ:

Fakültemiz öğrencileri zorunlu stajlar haricinde, süresi en fazla 36 iş günü olan bir staj daha yapabilirler. Bu staj öğrencinin not belgesine (transkript) eklenmez. Öğrenciler, yalnızca zorunlu olmayan bu staja mahsus olmak üzere, bu stajı akademik takvimde ders ve sınav dönemleri içerisinde kalan dönemlerde, ilgili günlerde derslerinin olmaması ve haftada en az iki tam gün staja devam edebilmek şartları sağlanabiliyorsa, yarı zamanlı olarak yapabilirler. Bu stajlar için EK-1, EK-2 ve EK-3 belgeleri farklıdır.


ÖNEMLİ: Belgeleri istenilen şekilde olmayan stajlar kabul edilmeyecektir.

(*) Firmada çalışan mühendis veya teknik öğretmen mekatronik, elektrik altdalları {elektrik, elektronik, kontrol, bilgisayar, biyomedikal, ...} veya makine altdalları {makine, otomotiv, endüstri, üretim, ...}  üzerine lisans diplomasına sahip olmalıdır. Staj raporunda ilgili mühendisin diploma numarası veya oda kayıt numarası bulunması gerekmektedir. Mekatronik mühendisliği stajının alandışı mühendislik dalları (inşaat, kimya ve altdalları) üzerine diploması olan mühendislerin yanında yapılması uygun değildir. Firmalarlarda çalışan tekniker veya teknisyenlerin kendilerini mühendis olarak tanıtabildiklerini göz önüne alarak, staja başlamadan önce mutlaka diploma veya oda sicil numarasını sorunuz.

NOT: Toplamda 18 iş gününden az staj yapacak öğrencilerin iş yerleri ile görüşüp en az 18, en çok 36 iş gününe tamamlamaları gerekmektedir.

 

Zorunlu yaz stajı belgeleri:

[ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI ]

[EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI]

[EK-3  STAJ DİLEKÇESİ]

[EK-4  STAJ RESMİ YAZISI]

[EK-5  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU] (arkalı-önlü renkli çıktı ve zarf ile ek4 ile birlikte getirilecek)

[ EK-6: ÖRNEK STAJ RAPORU (MRM 300) ]

[ EK-7: ÖRNEK STAJ RAPORU (MRM 400) ]

[ EK-8: STAJ RAPORU KONTROLÜ ]

 

İsteğe bağlı staj belgeleri:

[ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI ]

[EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI]

[EK-3  STAJ DİLEKÇESİ]

 

 

2018 Yılı yaz stajı iş akış şeması ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

2018 Yaz Stajı İş Akışı

 

Staj ile ilgili sorularınız için Arş.Gör. Mehmet Fatih Çelebi ile iletişime geçebilirsiniz.


Bu sayfa Mechatronics Engineering tarafından en son 19.12.2018 15:40:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM